Chlorátor - kompletný set

image

Použitie: dezinfekcia vody

Princíp: dávkovanie roztoku Cl

Pripojenie: 3/4" - DN150


Cena: Na dopyt

Set chlorátora pozostáva:

  • dávkovacie čerpadlo (typ podľa konkrétnych požiadaviek)
  • impulzný vodomer
  • zásobná nádrž na chemikáliu
  • vstrekovací injektor so spätnou klapkou
  • sací element, prepojovavcie hadičky
  • prepojovacie káble (dávkovacie čerpadlo - impulzný vodomer)

Chlorátor pozostávajúci zo zásobnej nádrže na chemikálie, dávkovacieho čerpadla, riadeného impulzami z impulzného vodomeru. Na základe impulzov je zabezpečené proporcionálne dávkovanie chlórnanu sódneho. Hodnotu voľného chlóru v upravenej vode odporúčame kontrolne premerať raz týždenne testerom na voľný chlór. Pred chlorátorom navrhujeme inštalovať ochranný predfilter s kvalitou filtrácie 5 mikrónov.