Mechanická filtrácia

Studničná voda môže obsahovať širokú škálu mechanických nečistôt, čo do rozmerov častíc, ako aj zložením. Tieto tuhé častice sa potom dostávajú do rozvodov objektov a spôsobujú celý rad technických problémov. Je preto potrebné zabrániť ich prieniku do vodovodného systému.  

Hlavným kritériom pre filtráciu týchto častíc je ich rozmer. Môže sa pohybovať od desatín micrometrov až po niekoľko milimetrov. Z pravidla sa ako prvé odstraňujú najväčšie častice. 

Druhým kritériom je celkové množstvo mechanických nečistôt. Je tu určujúce kritérium pre rozhodnutie, aký typ filtračného zariadenia môžme na danú zrnitosť použiť. Ak je napríklad rozmer častíc 10- 30 micronov a teda čo do rozmeru častíc môžme použiť potrubný filter s mechanickou vložkou o kvalite filtrácie 5 micron, je množstvo častíc určujúce, keďže pri  ich vysokom počte dôjde k upchatiu filtračnej vložky veľmi rýchlo a teda by bolo nevyhnutné meniť ju aj niekoľkokrát do týždňa. Volíme preto zariadenie, ktoré pracuje na báze preplachov a teda zachytené mechanické nečistoty pri pravidelnom automatickom praní odstraňuje do odpadu. Pri takto nízkej zrnitsti častíc preto zvolíme pieskový multimediálny filter, alebo hyperfilter.

Častice o zrnitosti nad 70 micron a pri ich vysokej početnosti separujeme cyklónovým separátorom piesku. Jedná sa o zariadenie, ktoré s vysokou efektivitou zbiera zrná väčšieho rozmeru v zbernici v spodnej časti zariadenia. Tú následne v manuálnom, alebo automatickom režime vyprázdňuje do odpadu. 

Zrná menšieho rozmeru pri ich vysokom počte filtrujeme pieskovými multimediálnimy filtrami, po prípade hyperfiltrami s kvalitou filtrácie až 5micron.

Pri menšom množstve nečistôt používame potrubné filtre o patričnej dimenzii a s vhodnou filtračnou vložkou. V prípade nie vysokého množstva nečistôt, avšak o rôznych zrnitostiach je potrebné použiť viacero filtrov za sebou s rôznou kvalitou filtrácie. Tým zabránime príliž častej výmene vložiek. 

Filter FHPPR-10-1

Rozmer filtra: 10”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail

Veľkoobjemový mechanický filter BB-20

Rozmer filtra: 20”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail

Separátor AW-CYC-1-M/A

Prietok max.: 6 m³/h
Pripojenie: 1"
Max. pracovný tlak: 5 bar

Detail