Úprava vody pre domácnosť

Byty a rodinné domy so zavedenou obecnou vodou - vodovod. Kvalita tejto vody môže byť zhoršená mechanickými nečistotami zo skorodovaného prívodného potrubia. Tento problém riešime inštalovaním potrubného mechanického filtra na prívodnom - vstupnom potrubí, ako takzvané centrálne riešenie. 

Ďalším veľmi častým problémom je vysoká tvrdosť vody. Tu jednoznačne odporúčame inštalovať za mechanický predfilter na vstupnom - prívodnom potrubí automatický zmäkčovač vody o patričnej dimenzii, ktorú stanovíme na základe celkovej tvrdosti vody a individuálnych prietokov v danom objekte.

Ďalšou kategóriou úpravy vody pre domácnosti je finálna doúprava vody na odbernom mieste - najčastejšie v kuchyni. Jedná sa o redukciu množstva voľného chlóru a derivátov po chlorácii (Byprodukty chlorácie), ako aj zlepšenie chute a vône vody. Tento stupeň úpravy sa realizuje na uhlíkových filtroch, alebo filtračných zostavách inštalovaných pod kuchynským pultom.

Ďalšou možnosťou doúpravy vody je finálne vylepšenie vybraných parametrov vody, aj napriek tomu, že spĺňajú normu pre pitné vody. Jedná sa o úpravu parametrov ako pH vody, elektrická vodivosť, množstvo rozpustených látok atď. Tento stupeň úpravy sa realizuje na špeciálnych filtračných systémoch, inštalovaných väčšinou v kuchyni pod linkou.

Kontaktujte nás


Mechanická filtrácia
Zmäkčovače vody
Uhlíkové filtre
Špeciálne filtre