Mechanická filtrácia

Redukcia mechanických nečistôt- tuhých častíc. Voda môže obsahovať rôzne množstvo tuhých častíc o rôznej zrnitosti. Najjemnejšie častice tvoria zákal, pre redukciu ktorého je nevyhnutné aplikovať dávkovanie flokulantu, ktorý zabezpečí vytvorenie filtrovateľných vločiek - agregovaných častíc. Takto predupravenú vodu je možné filtrovať väčšinou automatickými pieskovými filtrami.

Častice rozmeru 1-100 mikrometrov je možné filtrovať pomocou kartridžových potrubných mechanických filtrov s polypropylénovými filtračnými vložkami o patričnej veľkosti pórov - kvality filtrácie. V prípade ich vysokej koncentrácie je nevyhnutné použiť automatické pieskové filtračné úpravne. 

Pre studničné vody s vysokým obsahom nerozpustných látok o zrnitosti nad 70 mikrometrov využívame separátory piesku s manuálnym, alebo automatickým odkaľovaním. Za separátor sa obvykle inštaluje ešte potrubný mechanický filter s jemnejšou kvalitou filtrácie.

 

Veľkoobjemový mechanický filter BB-20

Rozmer filtra: 20”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail

Pieskový filter AW1465MM

Pripojenie: 1”
Odpad: 1”
Pracovný prietok: 1-2 m³/h

Detail

Veľkoobjemový mechanický filter BB-10

Rozmer filtra: 10”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail