Mechanická filtrácia

Mechanická filtrácia je dôležitá súčasť úpravy vody z technického aj hygienického hľadiska. Prienik tuhých nerozpustných látok do Vášho vodovodného systému môže spôsobiť materiálne škody na spotrebičoch, technologických zariadeniach a zhoršiť tak kvalitu Vami ponúkaných služieb. Od veľkosti objektu, objemu spotrebovanej vody a jej kvality závisí voľba vhodného typu či už potrubného filtra, alebo pieskového filtra, po prípade hyperfiltra.

S voľbou vhodného zariadenia vám radi pomôžeme na základe dlhoročných skúsenosti v danej oblasti.

 

Veľkoobjemový mechanický filter BB-20

Rozmer filtra: 20”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail

Hyperfilter AW1465TX

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 1”
Pracovný prietok: 1.5 - 3 m³/h

Detail

Veľkoobjemový mechanický filter BB-10

Rozmer filtra: 10”
Pripojenie: 1”
Max. pracovný tlak: 6 bar

Detail