Elektrodeionizácia

Elektrodeionizácia je metóda doúpravy (prípravy ultračistej vody, vodivosť vody okolo 0,1µS/cm), ktorá využíva elektrické napätie, ionovýmenné živice a špeciálne membrány k odstraňovaniu nabitých častíc z vody. Touto technológiou je možné pripraviť vodu, ktorej odpor je na úrovni 15 MΩ. Ionovýmenné živice sa regenerujú kontinuálne prostredníctvom H+ a OH- iónov a tak nedochádza k ich vyčerpaniu, čo pri zmesných lôžkach spôsobovalo prenikanie a uvoľňovanie iónov do upravenej vody čím sa znižovala jej kvalita.

Princíp:

Voda prichádza na EDI modul, kde pod vplyvom elektrického prúdu jednotlivé ióny prechádzajú cez ionovýmennú živicu a cez selektívne membrány. Tieto ióny sa zbierajú v odpadových prúdoch, ktoré môžu byť napojené na odpad, alebo sa vracajú do napájacej vody pre predradenú reverznú osmózu. Produktom je deionizovaná ultračistá voda. Ióny, ktoré sa hýbu cez ionovýmennú živicu a medzi katiónselektívnou a aniónselektívnou membránou sú zamieňané za ióny H+ a OH-. Pomocou elektrického prúdu sú produkované opäť ióny H+ a OH-, ktoré sú využité na kontinuálnu regeneráciu ionovýmenných živíc. El. prúd je taktiež hnacou silou pre migráciu zachytených iónov, ktoré následne smerujú do separátnych komôr, odkiaľ sú buď vypláchnuté do odpadu, alebo sa tieto prúdy vracajú ako napájacia voda pre predradenú reverznú osmózu.

Výhody použitia technológie EDI v porovnaní s konvenčnými metódami ako deionizácia zmesnými lôžkami:

  • Technológia EDi využíva regeneráciu bez použitia chemikálii, takže odpadá potreba narábania s kyselinami a zásadami, ich skladovanie, chemické hospodárstvo atď.
  • Proces EDI je kontinuálny, ionovýmenné živice sú regenerované elektrickým prúdom, nedochádza k prieniku odstraňovaných iónov do produkovanej vody, keďže nedochádza k vyčerpaniu živíc, čím je zabezpečená konštantná kvalita produkovanej vody. Elektrické pole taktiež vytvára bakteriostatické prostredie, čím spomaľuje rast baktérii a iných organizmov.
  • EDI má výrazne nižšie prevádzkové náklady ako konvenčné metódy deionizácie, keďže na prípravu ultračistej vody sa spotrebúva malé množstvo elektrickej energie. Taktiež odpadajú náklady na regeneračné chemikálie, ich skladovanie, manipulovanie s nimi, nie je potrebné vodu často analyzovať . Taktiež nie je potrebné riešiť čerpanie regeneračnej vody a nevyžaduje sa ani neutralizačný stupeň úpravy odpadovej regeneračnej vody.

Pre správny návrh zariadenia - úpravne vody nás prosím kontaktujte