Administratívne a bytové objekty

Veľké administratívne a bytové objekty napojené z pravidla na mestký - obecný vodovod. Úprava pre tieto objekty teda pozostáva hlavne z mechanickej predfiltrácie, ktorú je potrebné inštalovať na prívodnom potrubí, čo najskôr za vstupom vody do objektu. Podľa množstva a povahy mechanických nečistôt volíme medzi veľkoobjemovým potrubným filtrom, alebo pieskovým multimediálnym filtrom resp. hyperfiltrom. 

Pokiaľ sa ohrev vody realizuje prostredníctvom vlastných kotlov, po prípade bojlerov a ak je v danej lokalite vysoká celková tvrdosť vody, je potrebné zvážiť inštaláciu jedno, či viac modulového zmäkčovača vody. Toto zariadenie pracuje v automatickom režime a inštaluje sa na centrálnu vetvu hlavného prívodu vody do objektu, hneď za stupeň mechanickej predfiltrácie. Takto upravená voda Vám nebude spôsobovať technické problémy, nánosy vodného kameňa na špirálach ohrevných telies- čo zvyšuje náklady na ohrev vody a znižuje celkovú životnosť spotrebičov. Stav rozvodov vody v objekte bude oveľa lepší a ich životnosť sa zvyšuje. Zabraňuje sa taktiež bodovej korózii na kovových povrchoch, keďže nánosy vodného kameňa zvyšujú riziko jej tvorby. 

Na vhodných odberných miestach je taktiež veľmi vhodné inštalovať systémy na finálne kondiciovanie kvality pitnej vody na báze uhlýkových filtrov, resp kombinovaných filtračných systémov, čo celkovo zlepšuje organoleptické vlastnosti vody a robí ju optimálnou pre konzumáciu a zabezpečovanie pitného režimu bez nutnosti použitia stojanových výdajníkov vody s barelovými zásobníkmi.

Kontaktujte nás

 

Mechanická filtrácia
Zmäkčovače vody
Špeciálne filtre