Studničná voda

Prvým krokom k úprave studničnej vody je vypracovanie rozboru vody. Podľa povahy objektu a platnej legislatívy je potrebné zvážiť rozsah rozboru vody. Každopádne je potrebné mať rozbor vody z akreditovaného laboratória aspoň minimálneho rozsahu(podľa N.v. 496/2010 Z.z.).  Pitná voda musí spĺňať normu vo všetkých kategóriách. Úžitková voda musí byť taktiež hygienicky nezávadná, môže prekračovať normu pre pitné vody vo fyzikálno- chemickej oblasti. V prípade, že Vašim zdrojom vody  je studňa, to znamená, že voda má špecifické zloženie a preto odporúčame nechať si vypracovať minimálny rozbor vody v laboratóriu. Výsledky nám zašlite a na ich základe Vám vypracujeme ponuku na optimálnu úpravu tejto vody v požadovanom rozsahu.

Napíšte nám

 


Mechanická filtrácia
Zmäkčovače vody
Redukcia dusičnanov a dusitanov
Redukcia železa a mangánu
Hygienické zabezpečenie vody
Reverzná osmóza