Mechanická filtrácia

Naša ponuka mechanickej filtrácie pokrýva celý rad aplikácii pre priemysel. Jedná sa o automatické premývateľné zostavy diskových filtrov, zostavy cyklónových separátorov, jedno, dvoj a viac modulové zostavy pieskových multimediálnych filtrov, hyperfilrov, dávkovanie flokulačných činidiel, reakčné nádrže, samočistiace priemyselné filtre a mnoho ďalších... Aby sme Vám vedeli ponúknuť čo najvhodnejšie riešenia Vášho problému, je potrebné poznať prietokové parametre prevádzky, maximálne a minimálne potreby upravenej vody, špičky a ich trvanie, kontinuita prevádzky a v neposlednej rade aj povaha mechanických nečistôt a ich kvantitatívne zastúpenie. Na základe týchto údajov vám vypracujeme ponuku na mieru vašej prevádzky.

Kontaktujte nás