Servis a údržba

Ponúkame širokú škálu servisných aktivít, od dodania náhradných dielov a spotrebných častí, UV žiariviek, filtračných vložiek cez kontrolu úpravní vody, návrhov riešení prevádzkových problémov, výmen filtračných náplní, nastavenia riadiacich jednotiek úpravní a vykonanie potrebných analýz. Taktiež ponúkame servisné aktivity pre priemyselné úpravne, či už sa jedná o chemické čistenie membrán priemyselných reverzných osmóz, prepojenia technologických jednotiek a  iného odborného servisu.

Samozrejmosťou je dodávka regeneračných činidiel a filtračných náplní pre úpravne vody.

 

Tabletovaná soľ 25kg

Balenie: 25 kg
Forma: tablety
Zloženie: 99.5% NaCl

Detail

Iónovýmenná živica - katex

Balenie: 25 liter
Forma: monodisperzné guličky
Použitie: úprava pitnej vody

Detail

Pyrolox

Balenie: 13.6 liter
Forma: granule
Pracovné pH: 7-9

Detail