Reverzná osmóza pre studničné vody

Pre potreby vody pre kuchyňu, resp. pre pitné účely je v istých prípadoch potrebné doupraviť a zlepšiť niektoré vlastnosti a zloženie vody. Na takéto účely nám slúžia rôzne typy filtrov a filtračných systémov cieliace na úpravu premenlivej škály kontaminantov, ktoré sa objavujú hlavne pri studničných vodách. Použitie týchto systémov je však čiastočne obmedzené kvalitou surovej vody, keďže niektoré látky spôsobujú technické problémy ako celková tvrdosť vody, celkový obsah železa a mangánu a obsah voľného chlóru môžu pri vyšších koncentráciách poškodiť funkčnosť týchto zariadení, čím sa zníži aj kvalita upravenej vody. V takýchto prípadoch je nevyhnutné použiť predúpravu - obvykle na centrálnej báze a tieto koncentrácie upraviť na patričnú úroveň.

Ponúkané systémy sú vo výbave určenej k úprave studničnej vody, keďže každý systém je rozšírený o UV lampu pre hygienickú nezávadnosť upravenej vody aj pri nepravidelnom odbere. Každopádne výslednú kvalitu upravenej vody je nevyhnutné konzultovať s našimi pracovníkmi, pričom nevyhnutnosťou je minimálny rozsah rozboru vody. Pre stanovenie výstupnej koncentrácie akéhokoľvek parametra potrebujeme poznať jeho koncentráciu v surovej t.j. vstupnej vode.

 

Reverzná osmóza AWRO-50

Prietok: 4-7 l/h
Náplň: vymeniteľné vložky
Balenie: vrátane batérie a tlakovej nádoby

Detail

Reverzná osmóza AWRO-100P

Prietok: 8-14 l/h
Náplň: vymeniteľné vložky
Balenie: vrátane čerpadla, batérie a tlakovej nádoby

Detail

Reverzná osmóza AWRO-800

Prietok: 70-90 l/h
Náplň: vymeniteľné vložky
Balenie: vrátane 2 ks čerpadiel, batérie a inštalačného setu

Detail