Redukcia dusičnanov a dusitanov

Vysoký obsah dusičnanov a dusitanov v studničných vodách je na Slovensku veľmi častý problém. Norma pre pitné vody pripúšťa množstvo dusičnanov max 50mg/l, pre kojencov je táto hodnota max 10mg/l, pre dusitany je maximálna prípustná hodnota 0.5mg/l. Sami o sebe dusičnany zdravotný problém nepredstavujú, v tráviacom trakte sa ale menia na dusitany a tie sú toxickejšie a ovplyvňujú funkciu vnútorných orgánov. Pre kojencov je konzumácia dusitanov a dusičnanov zo zdravotného hľadiska nebezpečná, keďže môže dôjsť k poruche okysličovania tkanív a až k uduseniu. Často sa stretávame s názorom, že je možné redukovať dusičnany a dusitany prevarením vody. Tu treba jednoznačne povedať, že varom sa množstvo- koncentrácia dusičnanov ani dusitanov nezníži, dokonca sa ešte zvýši, keďže objem vody sa varom zmenší.  

Poznáme dva prístupy k riešeniu tejto problematiky. Jeden spočíva v inštalácii automatickej úpravne so selektívnou ionovýmennou živicou typu anex na prívodnom potrubí za domácu vodárničku. Úpravňa pracuje podobne ako zmäkčovač vody na ionovýmennom princípe, rozdiel je v tom, že tu sú zachytávané anióny dusičnanov a dusitanov.  Po vyčerpaní výmennej kapacity úpravne je obdobne ako pri zmäkčovačoch v automatickom režime spustená regenerácia, ktorá sa tiež vykonáva nasýteným soľným roztokom NaCl. V tomto prípade sa živica nabije iónmi Cl-. Po regenerácii je anexová živica s plne obnovenou výmennou kapacitou. Takto zabezpečíme upravenú vodu pre celý objekt, to znamená aj pre sprchu,kuchyňu a podobne.

Druhým prístupom je redukovať množstvo dusičnanov a dusitanov vo vode na odbernom mieste , najčastejšie v kuchyni rôznymi filtračnými systémami. Najrozšírenejší je spôsob redukcie reverznou osmózou, ktorá je fyzikálnym spôsobom schopná spoľahlivo redukovať cca 80perc dusičnanov a dusitanov. Každopádne pre správny návrh a garanciu výstupnej kvality vody po takejto úprave nás prosím kontaktujte, pričom je nevyhnutné mať rozbor vody v dotknutých kategóriách. 

Úpravňa AW30A-K

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 0.7-1.5 m³/h

Detail

Úpravňa AW50A

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 1-2 m³/h

Detail