Zmäkčovače vody

Pri studničných vodách je vysoká pravdepodobnosť, že voda má vysoký obsah vápnika a horčíka. V rozbore vody sa táto kategória nazýva celková tvrdosť vody a pozostáva zo sumy uhličitanovej a síranovej tvrdosti. Tvrdá voda je predovšetkým technický problém, ktorý spôsobuje celý rad problémov a zvyšuje náklady na prevádzku domácnosti. Je preto potrebné tento problém riešiť centrálne, to znamená priamo na prívode vody do objektu, za domácu vodárničku, v prípade ponorného čerpadla na prívodnom potrubí za mechanický predfilter. 

Najspoľahlivejším riešením je inštalovanie katexového zmäkčovača vody. Jedná sa o automatické zariadenie, ktore pozostáva z riadiacej jednotky a z nádoby s katexovou živicou pri ktorej je umiestnený zásobník na rozrábanie soľankového roztoku. Katexová živica obsahuje vymeniteľné ióny sodíka.  Tvrdá voda  obsahuje ióny Ca+ a Mg+. Na živici sa tieto ióny zachytávajú- zamieňajú za ióny sodíka pokiaľ sa nevyčerpá výmenná kapacita celého objemu živice. Následne dochádza v automatickom režime k regenerácii živice a to tak, že cez ňu pretečie nasýtený slaný roztok z rozpustenej NaCl, na čo sa využíva tabletovaná regeneračná soľ.

Regenerácia trvá cca 1.5 hod.,  a po nej je zmäkčovač opäť s obnovenou výmennou kapacitou plne pripravený na prevádzku. Jediný potrebný zásah do práce zmäkčovača je pravidelné dopĺňanie tabletovanej soli do soľankového zásobníka. Pri rodinných domoch sa jedná o zásah cca raz za mesiac až dva a pri regenerácii zmäkčovača o vhodnej dimenzii pre rodinný dom  sa spotrebuje  cca 120- 150L pracej, regeneračnej vody.

 

Zmäkčovač vody AW25

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 2-2.5 m³/h

Detail

Zmäkčovač vody AW30K

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 2.5-3 m³/h

Detail

Zmäkčovač vody AW100

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 2.5-4.2 m³/h

Detail