Elektrodeionizácia

Elektrodeionizačné jednotky pre prípravu ultračistých vôd sú vzhľadom na technické a kvalitatívne požiadavky navrhované ako riešenia na mieru danej prevádzky.

Pri navrhovaní elektrodeionizačných jednotiek je pre nás nevyhnutné poznať všetky všetky parametre, špecifikácie a dimenzie pre konkrétnu prevádzku.

Kontaktujte nás