Polyfosfát

Polyfosfát pre pitné účely

Balenie: rozmer patróny 2,5x10"
Použitie: polyfosfát pre úpravu pitnej vody
Forma: guličky, cca 1 kg

Detail