Zmäkčovače vody pre domácnosť

Vo všeobecnosti je tvrdosť vody technický problém. Vysoká tvrdosť spôsobuje celý rad problémov od zanášania potrubí cez radikálne znižovanie životnosti spotrebičov až po vysoké účty za ohrev vody. Je preto potrebné tvrdosť vody redukovať na úroveň, keď sa z vody vodný kameň nevylučuje buď vôbec, alebo len v obmedzenej miere.

Najoptimálnejším spôsobom je centrálne zmäkčovanie vody na katexových zmäkčovačoch vody o patričnej dimenzii. Jedná sa o ionovýmenný spôsob úpravy, kde na špeciálnej syntetickej živici typu katex sú naviazané  vymeniteľné ióny sodíka. Pri prietoku tvrdej vody cez túto živicu sú zachytávané ióny vápnika a horčíka (spôsobujú tvrdosť vody) a zamieňané za ióny sodíka. Takto je voda efektívne zmäkčená, zbavená celkovej tvrdosti vody ako uhličitanovej, tak aj vápenatej. Zlúčeniny so sodíkom nevytvárajú inkrusty ako pri vápniku a horčíku.

 

Zmäkčovač vody AW5K

Pripojenie: 3/4”
Odpad regenerácie: 1/2”
Pracovný prietok: 0.2-0.5 m³/h

Detail

Zmäkčovač vody AW25

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 2-2.5 m³/h

Detail

Zmäkčovač vody AW30K

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 2.5-3 m³/h

Detail