Redukcia železa a mangánu

Studničné vody na Slovensku často obsahujú zvýšené koncentrácie železa a mangánu. železo ako aj mangán sa vo vode nachadzajú v dvojmocnej - rozpustenej forme, alebo trojmocnej- vyzrážanej forme. Pri nízkom pH prevláda rozpustená forma, pri hodnote pH nad 8 už preváda vyzrážaná forma. Je teda podstatné zohľadniť aj ďalšie parametre vody ak chceme podstatne redukovať obsah Fe, Mn. Veľmi podstatnou kategóriou okrem pH je taktiež množstvo rozpusteného kyslíku vo vode, čo sa významne podieľa na životnosti filtračnej náplne a najme na účinku redukcie. 

Pri bežných studničných vodách, kde sú problematickými aj iné kategórie ako napríklad tvrdosť vody, používame na redukciu železa a mangánu špeciálne úpravne s filtračnámi lôžkami pozostávajúcimi z rôznych náplní, najme však iónomeničové náplne, ktorých regenerácia prebieha soľankovým roztokom. Tieto náplne pracujú aj pri nízkom obsahu kyslíka a relatívne nízkej hodnote pH.

Ak je problémom studničnej vody len železo a mangán, tak je možné upraviť tieto parametre, je však potrebné dodať rozbor vody s kategóriami Fe, Mn, pH, množstvo rozpusteného kyslíka, zápach a my Vám navrhneme zariadenie na mieru, ktoré Vám vodu upraví.

Jednomodulová úpravňa AW1054P

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 1”
Pracovný prietok: 0.5-1 m³/h

Detail

Úpravňa AW30EXA-K

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 1-1.2 m³/h

Detail

Úpravňa AW50-EXA

Pripojenie: 1”
Odpad regenerácie: 3/4”
Pracovný prietok: 1.4-1.7 m³/h

Detail