Úprava obecných vôd - filtrácia na aktívnom uhlí

Často sa stretávame s otázkou, ako finálne upraviť mestskú, presnejšie obecnú vodu, dodávanú vodárenskými spoločnosťami do našich domácností po celom Slovensku. Z laického pohľadu sa môže zdať, že keďže táto voda už je upravená a spĺňa normu pre pitné vody, že je jej konzumácia bez akýchkoľvek rizík pre naše zdravie. Treba si však uvedomiť, že vodu pijeme každý deň po dobu celého nášho života. To znamená, že pri takomto dlhodobom užívaní môže byť aj to, čo sa nám z krátkodobého hľadiska javí ako neškodné problémom, ktorý nám spôsobí zdravotné komplikácie.

Čo je teda hlavným problémom pre upravené mestské a obecné vody?

Tento problém vyvstáva zo spôsobu, ako hygienicky zabezpečiť vodu pre dlhé trasy dodávky vody k zákazníkom. Na Slovensku najbežnejším spôsobom hygienického zabezpečenia je chlorácia vody, resp. kombinácia chlorácie a iných metód hygienického zabezpečenia.
Voda totiž prirodzene obsahuje rôzne množstvo organických látok a práve chloráciou a teda oxidáciou týchto látok vzniká problém. Vzniknuté látky sú označované ako byprodukty chlorácie, teda vedľajšie produkty tohto stupňa úpravy. Jedná sa o chlórované a brómované vedľajšie produkty s často mutagénnymi a karcinogénnymi vlastnosťami. Najznámejšie sú takzvané THM látky, teda trihalomethány, ktoré sú ako cudzorodé a škodlivé látky v pitnej vode nežiadúce. Medzi ďalšie patria napr. chloroform, dibrómchlórmethán a ďalšie, presne špecifikovať všetky možné nežiadúce látky vznikajúce chloráciou z organických látok nie je možné, resp. je to finančne veľmi náročné. A tu vzniká otázka, ako k tejto problematike pristúpiť ako bežný konzument obecnej pitnej vody. Akceptovať tento stav, alebo aké riešenie zvoliť? Našťastie tento problém je pomerne jednoduché riešiť práve u spotrebiteľov a to doúpravou vody priamo na odbernom mieste, odkiaľ sa voda odoberá na konzumáciu. Pomáha nám k tomu jeden z najstarších filtračných materiálov a to aktívny uhlík.

Poznáme dva základné typy aktívneho uhlia aj keď momentálne sú rozvíjané rôzne poupravené uhlíkové filtračné vložky. Jedná sa o drvený – granulovaný aktívny uhlík a uhlíkový blok. Obe majú obrovskú povrchovú plochu, čo im umožňuje účinne zachytávať širokú škálu kontaminantov ako voľný chlór, organické látky, benzén, radón, THM, pesticídy, herbicídy a zlepšuje chuť a vôňu vody. Bez zmeny ostáva obsah ťažkých kovov, obsah minerálnych látok, solí, to znamená že uhlíková filtrácia neredukuje obsah potrebných látok a živín ako napríklad membránové technológie – viď reverzná osmóza.

Čo sa týka praktického využitia filtrov na báze aktívneho uhlia, ich inštalácia sa vykonáva na mieste čo najbližšom od odberu vody na pitné účely, to znamená najčastejšie v kuchyni, pod kuchynskou linkou, resp ako stojaté varianty pri batérii na odber pitnej vody. Nie je potrebné využívať zložité membránové zariadenia, uhlíková filtrácia pozostáva zväčša z jednostupňovej úpravy- teda na inštaláciu potrebujeme jeden jednoduchý filter a filtračnú vložku, ktorú meníme v závislosti od množstva spotrebovanej vody od 1x za pol roka po výmenu raz ročne. Užívateľsky je to bezproblémové a určite oceníte jednak dlhodobý zdravotný benefit a už po prvom pohári poznáte rozdielny pôžitok z chuti kvalitne upravenej pitnej vody.

Späť na zoznam článkov